MEIDÄN VASTUUMME

Meillä on vastuu ihmisistä ja urheilusta, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. On etuoikeus toimia vastuunkantajana.

Vastuu ihmisestä ja urheilusta

Liikutamme vuosittain noin 10000 ihmistä, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Ymmärrämme, että emme ole ensisijaisesti tekemisissä tekniikoiden ja suoritusten vaan ihmisten kanssa. Vain ilmapiirissä, jossa uskaltaa olla oma itsensä ja tehdä virheitä, voi kokea yhteenkuuluvuutta ja kasvaa ihmisenä ja urheilijana.

Ymmärrämme, että lasten ja nuorten kanssa tehtävämme on ennen kaikkea kasvatuksellinen. Sosiaalisen vertailun sijaan ohjaamme työntekijöitämme keskittymään lasten ja nuorten pystyvyyden kokemuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen; siihen, että jokainen lapsi ja nuori kokee onnistumisia ja tuntee, että häntä tarvitaan. 

Uskomme, että yksittäisen lajin tulevaisuuden kannalta olennaista ei ole, kuinka paljon se pystyy kasvattamaan kustakin ikäluokasta lajin huippuja vaan kuinka paljon se pystyy kasvattamaan lajin rakastajia; jälkimmäisestä seuraa edellinen ja paljon muuta lajin kasvun kannalta olennaista. Koska toimimme yhteistyössä lukuisten eri lajien ja liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa, meillä on erityinen mahdollisuus, tehtävä ja vastuu tuoda esiin tätä ajatusta.

Urheilumaailmassa ymmärrämme velvollisuudeksemme puhua ja toimia niin, että se kutsuu puoleensa mahdollisimman erilaisia lapsia ja nuoria. Mitä enemmän yksittäisen lajin harrastajat muistuttavat toisiaan, sitä vähemmän laji kykenee tarjoamaan roolimalleja ja samaistumisen kohteita erilaisille lapsille ja sitä enemmän se menettää potentiaalisia harrastajia ja lahjakkuuksia. Me voimme vaikuttaa tähän nostamalla esiin erilaisia urheilijoita tapahtumissamme, lehdissämme ja julkaisuissamme ja tarjoamalla erilaisia roolimalleja ohjaajiemme ja apuohjaajiemme kautta.

Ympäristövastuu

Me ajattelemme, että luontoa ja ympäristöä ei ole tarkoitettu ihmiselle taloudellisen voiton maksimoimisen välineiksi vaan kodiksi. Kodin hyvinvointia ei pidä koetella vaan vaalia. Koska järjestämme tapahtumamme yhteistyökumppaneidemme tiloissa (Piispalan nuorisokeskus, Suomen urheiluopistot ja kylpylähotellit), ne myös määrittävät merkittävimmän osan hiilijalanjälkeämme. Meidän vastuumme on siis valita yhteistyökumppanit, jotka kantavat ympäristövastuuta. Selvitämme aina potentiaalisilta yhteistyökumppaneiltamme heidän vastuullisuusohjelmansa.

Voimme myös itse tehdä konkreettisia tekoja paremman ympäristön hyväksi. Suosimme työmatkoillamme julkisia kulkuvälineitä ja järjestämme kimppakyytejä; emme halua, että kukaan ohjaajistamme kulkee tapahtumiimme yksin. Olemme myös sitoutuneet käyttämään tapahtumissamme yhteistyökumppaneidemme työntekijöitä ja heidän paikallisia työntekijäverkostojaan, jos näin voimme vähentää matkustamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Näin tuemme myös paikallisten urheiluopistojen toimintaa.

Yhteiskuntavastuu

Suomi tarjoaa meille turvallisen ja ennakoitavan toimintaympäristön. Toimintamme rakentuu olennaisesti suurelle yhteistyökumppaneiden verkostolle. Olemme monelle heistä merkittävä toimija ja heillä on puolestaan olennainen merkitys alueidensa elinvoimaisuudelle. Me ymmärrämme, että meillä on vastuu tämän toimintaympäristön ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Konkreettinen esimerkki tästä on yhteistyökumppanuuksien aloittaminen sporttiriparitoiminnan ja SenioriSportti-konseptin merkeissä Vuokatin urheiluopiston ja Imatran kylpylän kanssa; toimijoiden, jotka joutuivat uuteen tilanteeseen venäläisturismin lakattua. Ajattelemme, ettei Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta saa jättää riippuvaiseksi Venäjän tulevaisuuden kehityksestä.

Työllistämme vuosittain useita kymmeniä kausityöntekijöitä eri puolilta Suomea (valmentajia, liikunnanohjaajia, opiskelijoita, tuomareita, media-alan ihmisiä, turnausvastaavia, teologeja, nuorisotyönohjaajia, muusikoita, jne.). Meillä on vastuu myös heistä. Tärkein mittari työhyvinvoinnista on se, että ihmiset haluavat tulla meille yhä uudestaan töihin. Ymmärrämme myös, että osaajaksi tulee vain harjoittelemalla: siksi tarjoamme työharjoittelupaikkoja ja toimimme työharjoittelun ohjaajina eri asteiden tutkinto-opiskelijoille ja peruskoululaisille. Näistä nuorista kasvaa tämän maan tulevat osaajat ja työntekijät. Me haluamme käyttää resurssejamme tämän kasvun mahdollistamiseen.

Suurin antimme yhteiskunnalle ja sen ihmisille on kuitenkin urheilun ilo. Se kuuluu jokaiselle. Me haluamme välittää tämän tapahtumissamme. Hieno esimerkki tästä on Liiga-leiri -konseptimme, jossa jokainen lapsi ja nuori – tasoon ja harrastustaustaan katsomatta – saa elää urheilijatähden unelmaa lehdistötilaisuuksineen ja aitoine puitteineen. Eikä urheilun ilo katso ikää: tästä todistaa SenioriSportti-konseptimme, jota kehitämme Kisakallion ja Vuokatin urheiluopistojen ja Imatran kylpylän kanssa ja jossa vanhempikin ihminen voi kokea kehittymistä ja iloa, motivoitumista ja uuden oppimista.

Suomalaisten liikkuminen väheneekin kahdessa kohtaa elämänkaarta: koulu- ja eläkeiässä. Paras lääke tähän ei ole painostus tai paheksunta vaan urheilun ilo. Se on meidän tärkein yhteiskuntavastuumme ja -tehtävämme!

- Sportfinin tiimi -


Järjestämme tapahtumamme seuraavien yhteistyökumppaneidemme tiloja ja palveluja hyödyntäen. Tästä voit tutustua heidän vastuullisuusohjelmiinsa ja -tekoihinsa:

Eerikkilän urheiluopisto

Imatran kylpylä

Kisakallion urheiluopisto

Liikuntakeskus Pajulahti 

Peurunka kylpylähotelli

Piispalan nuorisokeskus 

Vesileppis

Vuokatin urheiluopisto